De Hereford Koe

Kenmerken
De Hereford is een roodwit gekleurd, goed bespierd vleesras met veel diepte en inhoud. Aan een functionele lichaamsbouw worden hoge eisen gesteld. Dit in verband met een vaak extensieve manier van houden. Gemakkelijk afkalven en een goede kwaliteit van benen en klauwen zijn belangrijk. Herefords hebben een rustig, handzaam karakter en onderscheiden zich door goede moedereigenschappen.

Afkalfgemak
Herefords kalven probleemloos af. De kalveren hebben bij hun geboorte een laag geboortegewicht, in het algemeen tussen de 30 en 40 kilogram. In combinatie met een fijne botstructuur leidt dit tot geboorten, waarbij menselijke hulp grotendeels achterwege kan blijven.

Uitstekende moedereigenschappen
De Hereford-moeders zijn er op geselecteerd, dat zij zeven maanden lang een goede melkgift garanderen, zodat zij hun kalveren een goede groeistart meegeven. Doorgaans worden bij het afspenen op een leeftijd van 200 dagen een gewicht bereikt van zo'n 270 kg voor stierkalveren en zo'n 245 kg voor vaarskalveren. Daarna groeit de Hereford goed door, op een rantsoen van bij voorkeur kruidenrijk grasland! Bijvoeren van krachtvoer is meestal niet nodig. Behalve bij extreme omstandigheden.

Gezondheid
Gezondheidsproblemen komen bij dit sterke ras praktisch niet voor, de veearts is een sporadische gast op Herefordbedrijven. Het antibioticagebruik is zeer minimaal.

Winterhard en sober
Een groot voordeel van Hereford koe is dat het ras bijzonder hard en taai is. Het kan winter en zomer probleemloos buiten verblijven. In Canada kalven de Herefords bij meer dan 20 graden onder nul buiten in de sneeuw af, zonder dat dit problemen geeft voor moeder of kind. Men hoeft dus geen dure stalvoorzieningen te hebben om Herefords het jaar door te kunnen houden. Mestopslag problemen worden hiermee voorkomen.

Hiervan kunnen talloze goede voorbeelden worden gegeven. Zowel bij particuliere fokkers als bij natuurbeschermingsinstanties als Natuurmonumenten. Hier worden Herefords ingezet voor natuurbegrazingsprojecten.

Conclusie
Kortom, een hoog percentage levend geboren kalveren per jaar, lage management- en investeringskosten en een goedkoop voederrantsoen leiden tot veel en kwalitatief goed en smakelijk vlees, Dit valt bijzonder in de smaak bij de klanten van de Herefordfokkers.